SydvestSjællands Vindmøllelaug I/S


Vindmøllelauget blev startet d. 21.12.1987 med 3 stk. Dencon 250 kw, og udvidet året efter med endnu 4 stk. Dencon 250.
På klinten ved Klintby står 4, og på Menstrup Bjerg 3.
Der blev solgt ialt 3375 ideelle andele i disse møller.
De 3 Menstrup møller blev pillet ned d. 1. feb. 2017.
De 4 møller ved Klintby fortsætter i SSV1 sålænge driften
kan betale sig. September 2017 er 1 Klintby mølle havareret
og producerer ikke mere.

I 1998 blev SSV2 startet med 2 stk. Bonus 600 kw der blev opsat i Jenstrup.
Der blev solgt 2100 ideelle andele i disse 2 møller.

I 2009 blev SSV3 startet med 1 stk. Siemens 2.3 mw opsat
ved Kyse. Der blev solgt 5600 ideelle andele i denne mølle.

SSV1, SSV2 og SSV3 er 3 adskilte vindmøllelaug med en fælles bestyrelse.